Kongre Başkanının Mesajı

Çok Değerli Katılımcılar,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde siz değerli bilim insanlarımızı haziran ayı içerisinde bölgenin incisi Van ilinde ağırlamaktan onur duyacağımızı bildirmek isterim. 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde (TRB2-ICES) saygı değer davetli konuşmacılarımızın katılımı, bölgesel kalkınma konusundaki paydaşların bir araya gelmesi ve siz değerli bilim insanlarının katkılarıyla Uluslararası düzeyde bir platform oluşturması gayesiyle yola çıktık.

Eğitimde ve eğitim araştırmaları açısından, eğitimde dijitalleşme alanında kalitemizin daha da artırılması için katkı vermeyi amaçlayan kongremiz bu yıl Eğiitmde Dijitalleşme konusunda alanında seçkin bilim insanlarını davet ederek bu uluslararası eğitim faaliyetinde de siz değerli bilim insanlarının yapacakları bilimsel bildiri ve yayınların daha geniş kitlelere ulaşması ve bölgesel kalkınma adına nitelikli akademik oturumlarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bir araya gelmeyi planlıyoruz.

Yurt içi ve yurtdışından çağrılı konuşmacıların yanı sıra pek çok bilim insanının eğitimin temel alanlarında yaptığı araştırmaların paylaşılacağı bir bilim şenliğine dönüşmesini planladığımız kongremizin eğitim sisteminin sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne ışık tutması ve gelişmesine katkı vermesi arzusundayız. Ortaya konacak sözlü bildiri oturumları ile bilim insanlarının değerli çalışmalarını paylaşmalarını sağlamanın yanı sıra düzenlenecek paneller ile hem ülkemizde hem de dünyada bilim dünyasına büyük katkılar sunan değerli insanların düşünce ve çalışmalarını aktaracakları uluslararası düzeyde bir platform oluşturulması gayesi içerisindeyiz.

Bölgesel kalkınma noktasında gelişmelerin yakından ve detaylı şekilde ele alınmasını sağlamak, yapılacak düzenlemeler noktasında eğitim ve dijitalleşme konularında tartışmaların ve çalışmaların ortaya konulmasını sağlamak amacındayız. Bu bağlamda sürekli olarak düzenlenmesini düşündüğümüz bölgesel bir uluslararası kongreye katkı sunacak siz değerli katılımcılara ve tüm paydaşlara şimdiden çok teşekkür eder, katılım sağlayan herkese faydalı bir etkinliğin ortaya çıkmasını dileriz.


Prof. Dr. Fuat TANHAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Kongre Başkanı