Kongre Sekreteryası

  • Dr. Fırat ÜNSAL

  • Öğr. Gör. Mevlüt MARUFOĞLU

  • Gülşah Ezgican KIZILOK

  • Mehmet Sıddık VANGÖLÜ

  • Volkan TAYİZ