Paneller


Panel - 1

Dijitalleşmenin Yükseköğretim Sürecine Etkileri

Panelistler:
Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ Hakkari Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
   
                  


Panel - 2

Eleştirel Düşünce ve Eğitim: Dijitalleşen Dünyada İnsan

Panelistler:
Prof. Dr. Şafak URAL Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Hilmi DEMİR Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi