Kongre Amacı

 

     Kongremiz, TRB2 Bölgesinin en temel dinamiklerinden olan eğitim konusunu uluslararası düzeyde, alanında uzman akademisyenler, eğitmenler ve bölge paydaşları ile Eğitimde Dijitalleşme perspektifinde ele almayı amaçlamaktadır. Eğitim ve dijitalleşme konusunda söz sahibi ve alanlarında ses getirmiş Davetli konuşmacıların yanı sıra değerli çalışmalarıyla katkı sunacak olan bilim insanlarını bir araya getirecek olan kongremiz; paneller, sözlü sunum oturumları, atölyeler ve poster gibi çalışmaları katılımcılar ile buluşturmayı gaye edinmiştir. Bölgesel bazda uluslararası etkinliklerin yapılmasına öncülük etme gayesi ile hareket etmekteyiz. Bölgesel ve ulusal çapta eğitimin daha etkin şekilde yürütülmesi açısından çağımızın olmazsa olmazı teknolojinin eğitimde daha verimli kullanılması gerektiği düşüncesiyle Eğitimde Dijitalleşme konusunun kongremiz aracılığıyla daha fazla ele alınması amaçlanmaktadır.

 
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerini kapsayan TRB2 bölgesinde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bölgedeki en köklü üniversite olarak en fazla akademik personele ve en fazla öğrenciye sahiptir. Bu bağlamda, bölgede yer alan diğer üniversitelere öncülük eden ve bu yönde gelişmelere, ilerlemelere destek veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bu duruma binaen üstlendiği misyon ve vizyona uygun olarak bilimsel ve kültürel faaliyetlerde öncülük etmekte ve bu tür etkinliklerin öncüsü, destekçisi ve bir parçası olmayı kendisine her daim bir görev addetmiştir. Bölgesel kalkınmada en önemli rollerden birini eğitimin oluşturduğu göz önüne alındığında, TRB2 adı altında uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesi ve eğitimde dijitalleşme teması altında eğitim alanında nelerin yapılabileceği ve eğitim açısından atılabilecek adımların tartışılacağı uluslararası bir platformu oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Kongremiz, bu hususlarda atılacak adımların önemli bir parçası olmayı amaçlamaktadır.

     Ayrıca, Van ilinin
TRB2 bölgesinin en büyük ili olması ve bölgedeki diğer illere hem üniversite bağlamında akademik olarak liderlik yapması hem de TRB2 bölgesinde önemsenen diğer başlıklara ilişkin nitelikli insan ihtiyacına ve gerekli beşeri sermayeye yönelik adımlar atılmasın açısından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'ni düzenlemeyi planlamaktayız. Eğitimde dijitalleşme konusunda sorunlar-çözümler ve planlar üzerine gerçekleştirilecek bu uluslararası platformun genelde bölgeye; özelde ise ilimize önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu amaçlar doğrultusunda, daha önce düzenlenen etkinliklerin yanı sıra bu kongrenin süreklilik kazanarak her yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasını amaçlamaktayız.


 


Fotoğraflar : Van Kalesi, Van
                        Akdamar Adası, Van